Food-Print Utrecht Region

Bijeenkomsten

De volgende netwerkbijeenkomsten zijn:
-28 maart 2019 “Ondernemers en verdienmodellen”
-3 oktober 2019 “Voedsel in de zorg”.

Onze bijeenkomsten vinden twee keer per jaar plaats op de laatste donderdag van maart en de eerste donderdag van oktober.