Food-Print Utrecht Region

Bijeenkomsten

30 maart 2023
16:15 - 19:00
De Moestuin, Utrecht

Netwerk bijeenkomst Food-Print Utrecht Region ‘Natuur Inclusief Boeren!’

Op donderdag 30 maart 2023 vond de FPUR Netwerkbijeenkomst ‘Inclusief Boeren’ plaats op locatie in Utrecht.

De presentaties van de sprekers zijn te vinden bij de betreffende lezinggever in het programma hieronder (groene linkjes).

Doe ook mee in dit netwerk dat de ambitie heeft om Utrecht de modelregio in de transitie naar een duurzame, gezonde, voedselomgeving te laten zijn. Laat je inspireren tot prikkelende ideeën en leg nieuwe contacten om samen een stap verder te zetten.

Een grote barrière voor boeren om natuur inclusief te gaan boeren, is de onduidelijkheid over de rendabiliteit. Het omschakelen kost tijd en geld, terwijl deze investeringen zich pas op langere termijn terugverdienen. Hoe kunnen we voedselproductie in samenwerking met natuur laten plaatsvinden, en een duurzaam financieel, sociaal, cultureel en natuurlijk rendement genereren? We willen immers gezonde en voedzame producten produceren in combinatie met het terugbrengen en in stand houden van een gezonde bodem en biodiversiteit. Drie sprekers hebben het onderwerp belicht vanuit hun eigen perspectief met oog op beleid, de praktijk en de wetenschap.

Programma

16.15 – 16.20 u: Welkom en intro – moderator Linette Mak

Alles wat Linette onderneemt heeft één ding gemeenschappelijk: werken aan een beter voedselsysteem. Zij houdt van ideeën met lef en ondernemers die het anders doen. ‘Voedsel verbindt’ is haar spreekwoordelijke mantra.

16.20 – 16.25 u: Korte intro FPURIrene Mommers | Bebright en initiatiefnemer FPUR

16.25 – 16.30 u: Korte intro regionaal regeneratieve landbouw – moderator Linette Mak

16.30 – 17.30 u: 3 Sprekers:

Jerry van Dijk | Universiteit Utrecht – Universitair hoofddocent Environmental Sciences

Onderzoek naar het verduurzamen van ons voedselsysteem. Naast impactstudies omvat dit werk transdisciplinaire projecten die duurzame landbouwinitiatieven versterken en transitiepaden naar duurzame voedselsystemen ontwerpen.

Presentatie

Wim van den Hengel | Biologisch Melkveebedrijf – Eigenaar

Biologisch melkveebedrijf met een oppervlakte van 28 ha grasland dat bemest mag worden en 27 ha natuurgrasland (hooi) van het Utrechts Landschap. Hier voeden zij 47 melkkoeien mee en het bijbehorend jongvee. De koeien zijn gezonder en leveren melk met meer goede vetzuren en mineralen. Juist door ‘eigen’ bodembeheer met mest! Mooi relatie tussen bodembeheer en diergezondheid.

Presentatie

Onkruiden als spiegel van bodemmineralen en bodemstructuur.

Jos Geenen | Provincie Utrecht – Landbouw, Klimaat en Energie

Verantwoordelijk voor beleid en uitvoering op het gebied van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Contactpersoon voor het Actieplan Duurzame Landbouw en Natuur, een programma van Utrechtse natuur- en landbouworganisaties. Projectleider kavelruil Kamerik-Harmelen.

Presentatie

17.30 – 17.35 u: Call to action en afsluiting, moderator Linette Mak
17.35 – 19.00 u: Netwerkbijeenkomst en borrel met een matchmaking loket’.

Voor wie?

Iedereen werkzaam op het gebied van gezonde en duurzame voeding en voedselomgeving zoals restaurants, voedselproducenten, boeren, zorg organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, kennisorganisaties, ambtenaren en kunstenaars, is welkom!

Voedsel maakt de regio! Utrecht is de regio van Gezond Stedelijk Leven. Voedsel is daar onlosmakelijk mee verbonden. Doe ook mee in dit netwerk dat de ambitie heeft om Utrecht de modelregio in de transitie naar een duurzame, gezonde, voedselomgeving te laten zijn. Laat je inspireren tot prikkelende ideeën en leg nieuwe contacten om samen een stap verder te zetten.

Informatie

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht of over andere Food-Print Utrecht Region gerelateerde vragen dan kun je contact opnemen met Hester Pruiksma, h.pruiksma@uu.nl of 06-40931114

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 5 oktober 2023. Meer informatie over die bijeenkomst vind je op een later moment dit jaar op de website.

Kernteam Food-Print Utrecht Region:
Irene Mommers, BeBright
Jacintha Merts, Gemeente Utrecht
Michiel Klompenhouwer, Rabobank Utrecht e.o.
René Kwant, Universiteit Utrecht
Margriet van Vianen, Provincie Utrecht

https://foodprint-utrecht.nl