Food-Print Utrecht Region

Over Food-Print Utrecht Region

Aanleiding

In navolging van een ‘Banking for Food’ bijeenkomst van Rabobank in 2016, waarin diverse stakeholders in de regio bij elkaar kwamen, is Food-Print Utrecht Region ontstaan. Deelnemers waardeerden het onderlinge contact en de inspirerende presentaties. De Economic Board Utrecht, Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, BeBright, ROM Utrecht, Rabobank en Provincie Utrecht besloten vervolg te geven aan deze ontmoeting en op basis van hun eigen ambities, kennis en netwerk, gezamenlijk een regionaal ‘voedselnetwerk’ op te bouwen onder de naam Food-Print Utrecht Region (FPUR). De eerste FPUR-netwerkbijeenkomst werd georganiseerd in april 2018.

Missie

Food-Print Utrecht Region draagt bij aan de transitie naar een duurzame voedselproductie en een gezonde voedselomgeving met Utrecht als modelregio.

Doel

FPUR geeft invulling aan de missie door het delen van kennis en inspiratie en het faciliteren van netwerkvorming in de regio. Dit doet zij door:

 • Het organiseren van de FPUR-netwerkbijeenkomsten ter inspiratie. De deelnemers worden geacht niet alleen iets te komen halen maar ook om iets te komen brengen!
 • Het beïnvloeden en versnellen van de transitie en innovatie met debat en adviezen.
 • Het faciliteren van ‘matchmaking’ en ‘bedrijfstafels’ om initiatieven in de regio meer kans op succes te bieden.
 • Het bijdragen aan een regionaal voedselsysteem voor regio Utrecht met als doel meer consumptie van duurzame, lokale en gezonde voedselproducten en ter stimulering van de regionale economie.
 • Het inzichtelijk maken van bestaande netwerken en initiatieven in de regio en het leggen van verbinding met en tussen bestaande initiatieven.

Kernteam

Rabobank Midden Nederland, Universiteit Utrecht, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, ROM, EBU en BeBright participeren vanwege het maatschappelijk belang in FPUR en vormen gezamenlijk het kernteam. Het kernteam bestaat op dit moment uit de volgende personen:

 • Irene Mommers, BeBright
 • Michiel Dijkman, EBU
 • Jacintha Merts, Gemeente Utrecht
 • Margriet van Vianen, Provincie Utrecht
 • Michiel Klompenhouwer, Rabobank Midden Nederland
 • Jelle van der Weijde, ROM Utrecht
 • René Kwant, Universiteit Utrecht

Het kernteam wordt ondersteund door Hester Pruiksma.

Financiën

FPUR is een netwerkorganisatie en heeft geen juridische entiteit. FPUR ontvangt geen subsidie en FPUR heeft geen vermogen. De organisatiekosten en de kosten van de netwerkbijeenkomsten worden door de zeven partners gefinancierd.