Food-Print Utrecht Region

Bijeenkomsten

5 oktober 2023
16:15 - 19:00
De Moestuin, Utrecht

Netwerk bijeenkomst Food-Print Utrecht Region ‘Gezonde gebiedsontwikkeling in Cartesius’

Op donderdag 5 oktober 2023 vond de FPUR Netwerkbijeenkomst‘Gezonde gebiedsontwikkeling in Cartesius’ plaats in Utrecht.

De presentaties van de sprekers zijn te vinden bij de betreffende lezinggever in het programma hieronder (groene linkjes).

Doe ook mee in dit netwerk dat de ambitie heeft om Utrecht de modelregio in de transitie naar een duurzame, gezonde, voedselomgeving te laten zijn. Laat je inspireren tot prikkelende ideeën en leg nieuwe contacten om samen een stap verder te zetten.

Programma
Gebiedsontwikkeling ten behoeve van gezondheid en duurzaamheid is een actueel en uitdagend vraagstuk. De komende jaren wordt in gemeente Utrecht een nieuwe stadswijk Cartesius ontwikkeld. In deze nieuwe wijk is veel aandacht voor gezondheid, bewegen, gezonde voeding en duurzame (deel-)mobiliteit. Cartesius is het gebied rond het CAB (waarin de NS vroeger bussen repareerde). De wetenschappelijke theorie van de Blue Zones heeft hiervoor als inspiratie gediend. Blue Zones zijn gebieden op de wereld waar mensen aantoonbaar langer gezond en gelukkig leven. In Cartesius komen ruim 3.000 woningen, van sociale- en middenhuur en van starters koopwoningen tot grote appartementen en stadswoningen. Cartesius wordt een groene oase midden in de stad met een gezonde voedselomgeving. Het iconische CAB (gebouw) wordt een echte ontmoetingsplek, de huiskamer van de wijk en de omgeving. Op 5 oktober hebben drie sprekers vanuit de wetenschap, praktijk en beleid ieder een presentatie gegeven over gebiedsontwikkeling en de voedselomgeving.

16.15 – 16.20 u: Welkom en intro – moderator Martin Chaigneau

Adviseur Gezonde Leefomgeving (Gemeente Utrecht) en Projectleider Wij(k)Bouwen (ZonMW)Als Adviseur Gezonde Leefomgeving houdt Martin zich bezig met het verbinden van het sociaal en het fysiek domein. Vanuit het gezondheidsperspectief adviseer hij over ruimtelijke plannen die in Utrecht worden gemaakt werkt hij aan een netwerk van bewonersinitiatieven binnen de stad.

16.20 – 16.25 u: Korte intro FPURIrene Mommers | Bebright en lid kernteam FPUR

16.25 – 16.30 u: Korte intro gezonde gebiedsontwikkeling in Cartesius – moderator Martin Chaigneau

16.30 – 17.30 u: 3 Sprekers:

Reinoud Moojen | Universiteit Utrecht – Onderzoeker Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie

“De invloed van de omgeving op onze eetkeuzes en hoe we die omgeving samen kunnen veranderen.”

Reinoud voert een onderzoek uit naar het ontwikkelen van een gezondere en duurzamere voedselomgeving in verschillende wijken in de regio Foodvalley en de stad Utrecht d.m.v. co-creatie. Hij vertelt over het belang van de voedselomgeving, zijn onderzoek en de Regio Deal Foodvalley.

Jacob Versteeg Conlledo | Ballast Nedam Development – Developer

“Cartesius: Healthy Urban Living – De gebouwde omgeving als (preventief) medicijn?”

Jacob is als Developer, namens consortium Cartesius (Ballast Nedam Development en MRP) betrokken bij de gezonde leefomgeving en gezonde voeding binnen Cartesius. Hij laat zien wat de rol van Ballast Nedam is en hoe de gezonde gebiedsontwikkeling van Cartesius eruit ziet. De inspiratie voor Cartesius zijn de Blue Zones. Groen zal daarom de boventoon voeren om te kunnen sporten, recreëren en om van te eten

Freek Liebrand | Gemeente Utrecht – Advies, onderzoek, projectleiding op ruimtelijke en sociale vraagstukken

“Gezonde Voedseltoekomst op Gemeentelijk Niveau: Instrumentarium en de praktijk.”

Freek is Senior Beleidsadviseur Gezonde Leefomgeving bij gemeente Utrecht. Hij vertelt meer over de voedselomgeving in Cartesius in het kader van de CityDeal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving, waarin Cartesius één van de proeftuinen is.

17.30 – 17.35 u: Matchmaking en call to action, Margriet van Vianen – Provincie Utrecht

17.35 – 17.40 u Afsluiting, moderator Martin Chaigneau

17.40 – 19.00 u: Netwerkbijeenkomst en borrel en matchmaking.

Voor wie?
Iedereen werkzaam op het gebied van gezonde en duurzame voeding en voedselomgeving zoals restaurants, voedselproducenten, boeren, zorg organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, kennisorganisaties, ambtenaren en kunstenaars, is welkom!

Voedsel maakt de regio! Utrecht is de regio van Gezond Stedelijk Leven. Voedsel is daar onlosmakelijk mee verbonden. Doe ook mee in dit netwerk dat de ambitie heeft om Utrecht de modelregio in de transitie naar een duurzame, gezonde, voedselomgeving te laten zijn. Laat je inspireren tot prikkelende ideeën en leg nieuwe contacten om samen een stap verder te zetten.

Informatie
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht of over andere Food-Print Utrecht Region gerelateerde vragen dan kun je contact opnemen met Hester Pruiksma, h.pruiksma@uu.nl of 06-40931114

Kernteam Food-Print Utrecht Region:
Irene Mommers, BeBright
Michiel Dijkman, EBU
Jacintha Merts, Gemeente Utrecht
Michiel Klompenhouwer, Rabobank Midden Nederland
René Kwant, Universiteit Utrecht
Margriet van Vianen, Provincie Utrecht
Jelle van der Weijde, ROM Utrecht