Food-Print Utrecht Region

Bijeenkomsten

14 oktober 2021
16:15 - 19:00
De Moestuin in Utrecht

Netwerk bijeenkomst Food-Print Utrecht Region ‘Transitie naar Gezonde Voedselbedrijven’

Op donderdag 14 oktober 2021 vond de 7e FPUR Netwerkbijeenkomst plaats op locatie in Utrecht.

Bekijk een impressie  van de bijeenkomst:

De presentaties zijn te vinden bij de betreffende lezinggever in het programma hieronder.

Voedsel maakt de regio! Utrecht is de regio van Gezond Stedelijk Leven. Voedsel is daar onlosmakelijk mee verbonden. Doe ook mee in dit netwerk dat de ambitie heeft om Utrecht de modelregio in de transitie naar een duurzame, gezonde, voedselomgeving te laten zijn. Laat je inspireren tot prikkelende ideeën en leg nieuwe contacten om samen een stap verder te zetten.

Om ook in de toekomst voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen produceren, zullen er aanpassingen nodig zijn in het huidige voedselsysteem, een voedseltransitie. Deze transitie heeft tijd nodig maar is al wel volop in gang gezet. Er zijn momenteel een aantal initiatieven in Nederland die bijdragen aan deze belangrijke vernieuwing in de manier waarop wij omgaan met het produceren van voedsel.  Tijdens de FPUR netwerkbijeenkomst van 14 oktober is verder ingegaan op bestaande en nieuwe initiatieven in de regio om bedrijven te inspireren de voedseltransitie verder op te pakken.  

Programma
15.45 – 16.15 Inloop en ontvangst

16:15 – 16.20 Welkom en Introductie – Willemijn Streutker (Provincie Utrecht) moderator

16.20 – 16.25 Doel en missie Food-Print Utrecht RegionPetra Aben (Rabobank Kring Midden Nederland (Utrecht) en Jelle van der Weijde (ROM Utrecht Region)

16.25 – 17.25 Sprekers:

De Nederlandse melkveehouderij is zeer productief, maar de intensieve bedrijfsvoering heeft de afgelopen decennia ook geleid tot een sterke afname in biodiversiteit en een hoge druk op het milieu. ‘Natuur-inclusieve’ melkveehouderij heeft als doel meer gebruik te maken van natuur in plaats van externe inputs en om positief bij te dragen aan natuur. In deze presentatie worden de belangrijkste belemmeringen aangestipt die het gros van de melkveehouders ondervindt in een transitie naar een meer natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Aanvullend worden enkele interventies die provincies en regionale stakeholders kunnen implementeren behandeld om deze belemmeringen weg te nemen. Lees voor meer informatie ook het recent verschenen wetenschappelijke artikel in Elsevier.

Wat is er nodig? Een kentering in overheidsbeleid van sturing op middelen naar sturing op doelen is nodig voor een toekomstbestendige en duurzame Nederlandse agrarische sector. Ondernemers kunnen hierdoor de regie in handen nemen en zelf invulling geven aan doelen op bijvoorbeeld het gebied van klimaat, biodiversiteit en waterberging. Tegelijkertijd zijn scherpere keuzes noodzakelijk in de verdeling van milieugebruiksruimte maar zal de agrarische sector gezamenlijk in de keten moeten optrekken om de nodige transitie door te komen en nieuwe verdienmodellen te laten ontstaan.

Klimaat en natuur staan onder grote druk, maar ook de verdien modellen en investeringen van bedrijven in de voedselketen. Naast bewustwording van consument en toeleveranciers, moeten alle partijen samenwerken en beslissingen nemen over de toekomst van de bedrijven in de voedselketen. Zowel de nationale en regionale overheid als ook de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’S) willen bedrijven helpen in de noodzakelijke transities. Daarom moeten bestaande instrumenten en subsidies nog beter benut worden en nieuwe opgezet worden. Samen optrekken is daarom de oproep.

17.25 – 17.30 Afsluiting met call to action – Willemijn Streutker (Provincie Utrecht) moderator

17.20 – 19.00 Netwerkborrel

Voor wie?
Iedereen werkzaam op het gebied van gezonde en duurzame voeding en voedselomgeving zoals restaurants, voedselproducenten, boeren, zorg organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, erfgoedorganisaties, kennisorganisaties, ambtenaren en kunstenaars, was welkom!

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht of over andere Food-Print Utrecht Region gerelateerde zaken dan kun je contact opnemen met Hester Pruiksma, h.pruiksma@uu.nl of 06-40931114.

Kernteam:

Irene Mommers, Diagnose Voeding & gezondheid
Jelle van der Weijde, ROM Utrecht Region
Karen Hitters, Gemeente Utrecht
Petra Aben, Rabobank Utrecht e.o.
René Kwant, Universiteit Utrecht
Margriet van Vianen, Provincie Utrecht

https://foodprint-utrecht.nl