Food-Print Utrecht Region

Bijeenkomsten

4 oktober 2018
De Moestuin Maarschalkerweerd

Netwerk bijeenkomst Food-Print Utrecht Region “Korte Voedselketen”

Op 4 oktober vond de twee bijeenkomst van het netwerk Food-Print Utrecht Region plaats met als thema ‘Korte Voedselketen’.

Bekijk een impressie van de bijeenkomst:

Voedsel maakt de regio! Utrecht is de regio van Gezond Stedelijk Leven. Voedsel is daar onlosmakelijk mee verbonden. Het netwerk Food-Print Utrecht Region heeft de ambitie om Utrecht de modelregio in de transitie naar een duurzame, gezonde, stedelijke voedselomgeving te laten zijn. Een regio die voor huidige en toekomstige bewoners een aantrekkelijke woonomgeving biedt waarin de gezonde en duurzame keus vanzelfsprekend is.

Elke bijeenkomst kiezen we een onderwerp dat past bij duurzame en gezonde voedselomgeving. Dit keer was het onderwerp “Korte Voedsel Keten”. De regio Utrecht heeft de kennis en het ecosysteem voor Korte Voedselketen. Kunnen we dat uitbreiden met meer bedrijvigheid en initiatieven?

Een aantal presentaties is te vinden bij de betreffende lezinggever in het programma hieronder.

Programma

  • René Kwant, Universiteit Utrecht/FFU – Food-Print Utrecht Region (klik hier voor presentatie)
  • Annet van Biezen, Provincie Utrecht – Landbouwvisie, relatie stad-land en korte voedselketen (klik hier voor de presentatie)
  • Wouter de Heij, TOP – Grootschalige verwerkingstechnologie heruitvinden. Verwerking bij de melkveehouder op zijn erf.
  • René Verburg, FFU/Copernicus – Hoe maken we de Nederlandse landbouw natuurinclusief? (klik hier voor de presentatie)
  • Jan Huijgen, Boerderij Eemlandhoeve – Burgers en Boeren voor Food! (klik hier voor de presentatie)
  • Mark Frederiks, Local2local – Korte ketens en gamification (klik hier voor de presentatie)

Na deze inspirerende presentaties vond de netwerkborrel plaats waarbij er gelegenheid was om contacten te leggen, informatie en ervaringen te delen en samen een stap verder te komen met ideeën of initiatieven.

Voor wie?

Iedereen op het gebied van gezonde en duurzame voeding- en voedselomgeving zoals restaurants, voedselproducenten, boeren, zorgprofessionals, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, kennis-organisaties, ambtenaren en kunstenaars, kan aan deze bijeenkomst deelnemen

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u een email sturen naar voedsel@utrecht.nl 

Wij zien u graag bij de volgende bijeenkomst op 28 maart 2019!

Kernteam

Anne Marie Gout, Gemeente Utrecht
Irene Mommers, Diagnose Voeding & gezondheid
Jelle van der Weijde, Economic Board Utrecht
Martijn Rijkse,  Rabobank Utrecht e.o.
René Kwant, Universiteit Utrecht

De bijeenkomsten zijn twee keer per jaar op de laatste donderdag van maart en de eerste donderdag van oktober. De volgende twee bijeenkomsten zijn op 28 maart 2019 “Ondernemers en verdienmodellen” en 3 oktober 2019 “Voedsel in de zorg”. Zet dit alvast in uw agenda!