Food-Print Utrecht Region

Bijeenkomsten

6 oktober 2022
16:15 - 19:00
De Moestuin in Utrecht

Netwerk bijeenkomst Food-Print Utrecht Region ‘Voedseleducatie – Alle kinderen en jongeren voedselvaardig’

Op donderdag 6 oktober 2022 vond de 8e FPUR Netwerkbijeenkomst plaats op locatie in Utrecht.

Bekijk de sfeerimpressie hieronder:

http://youtube.com/shorts/ofeFaEGx18c

De presentaties van de sprekers zijn te vinden bij de betreffende lezinggever in het programma hieronder (groene linkjes).

Doe ook mee in dit netwerk dat de ambitie heeft om Utrecht de modelregio in de transitie naar een duurzame, gezonde, voedselomgeving te laten zijn. Laat je inspireren tot prikkelende ideeën en leg nieuwe contacten om samen een stap verder te zetten.

Voedseleducatie is van groot belang voor zowel onze regio als geheel Nederland. Kinderen verkennen en leren meer over hun eten op school door lesactiviteiten als proeven, voelen, horen, ruiken en kijken. Onder het mom van jong geleerd is oud gedaan wordt hiermee een belangrijke basis voor later gelegd. Tijdens de FPUR netwerkbijeenkomst op 6 oktober gingen we in op bestaande en nieuwe onderwijsinitiatieven in de regio en stonden we stil bij onderzoek naar de effectiviteit van voedseleducatieprogramma’s.

Programma

15:45    Inloop en ontvangst

16:15    Welkom en introductie FPUR – Moderator: Lara Sibbing | ‘Lara Vita: voedselbeleid met een goed verhaal’

16:25    Doel en missie Food-Print Utrecht Region – Margriet van Vianen | Provincie Utrecht

16.30    Voedseleducatie: 3 sprekers

Jong Leren Eten: kinderen voedselvaardig door voedseleducatie
Het programma Jong Leren Eten startte in 2017 en is een initiatief van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd in afstemming met het ministerie van VWS. Jong Leren Eten heeft het doel om kinderen en jongeren meer in aanraking te brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze toegerust worden om zelf gezonde én duurzame keuzes te maken. Lisa Verbruggen, makelaar Jong Leren Eten in de provincie Utrecht, vertelt meer over het programma en haar rol als makelaar; met wie zij samenwerken en welke kansen er liggen de komende tijd. Filmpje: Voedselonderwijs verplicht voor ieder kind.

  • Marieke BattjesOnderzoeker Voeding & Gezondheid, Louis Bolk Instituut

Effectiviteit van voedseleducatie bij kinderen

Tijdens de presentatie zal Marieke ingaan op hoe eetgewoontes bij kinderen ontstaan en welke invloed voedseleducatie op basisscholen hier op heeft. Verder wordt toegelicht welke vormen van voedseleducatie er zijn en in welke verschillende settings  kinderen hiermee bereikt kunnen worden.

Ieder Kind in Utrecht een moestuin
Om te bereiken dat in 2030 ieder kind op een Utrechtse basisschool zelfgekweekte groente heeft gegeten, hebben een aantal organisaties en initiatieven in en rond Utrecht de handen ineengeslagen. Door samen te werken hopen we dit met elkaar  te bereiken. We zoeken nog meer partners die kunnen helpen ons doel te behalen. Zie je mogelijkheden om mee te helpen sluit je dan aan! Bezoek de website voor meer informatie.

17:15    Discussie

17:30   Korte pitch van de Rabobank over het project KIP in de klas

Kinderen hebben vaak geen goed idee waar hun eten vandaan komt. Maar ze hebben wel de toekomst!

Wij gaan de jonge generatie beter informeren als het gaat om voedsel en voedselproductie. Dit doen we door middel van een lespakket voor scholen. Deze lessen sluiten aan bij alle vakken, zoals aardrijkskunde, wiskunde, natuur en techniek.

Het lespakket behandelt op een duidelijke manier grote thema’s als klimaatverandering, broeikaseffect, ontbossing, water, dierenwelzijn, gezondheid en de Schijf van Vijf. Zo worden kinderen zich meer bewust van hun plek in de voedselketen. Dit project is onderdeel van het Rabo Food Forward programma waarin deelnemers vanuit verschillende achtergronden werken aan een specifieke uitdaging in de voedselketen

17.35    De middag werd afgesloten met een netwerkborrel

Voor wie?

Iedereen werkzaam op het gebied van gezonde en duurzame voeding en voedselomgeving zoals restaurants, voedselproducenten, boeren, zorg organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, kennisorganisaties, ambtenaren en kunstenaars, was en is welkom bij onze netwerkbijeenkomsten!

Voedsel maakt de regio! Utrecht is de regio van Gezond Stedelijk Leven. Voedsel is daar onlosmakelijk mee verbonden. Doe ook mee in dit netwerk dat de ambitie heeft om Utrecht de modelregio in de transitie naar een duurzame, gezonde, voedselomgeving te laten zijn. Laat je inspireren tot prikkelende ideeën en leg nieuwe contacten om samen een stap verder te zetten.

Informatie

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze bijeenkomst of over andere Food-Print Utrecht Region gerelateerde vragen dan kun je contact opnemen met Hester Pruiksma, h.pruiksma@uu.nl of 06-40931114

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 30 maart 2023 en heeft als thema ‘Regeneratieve Landbouw‘. Meer informatie over die bijeenkomst vind je op de website.

Kernteam:

Irene Mommers, Diagnose Voeding & gezondheid
Karen Hitters, Gemeente Utrecht
Michiel Klompenhouwer, Rabobank Utrecht e.o.
René Kwant, Universiteit Utrecht
Margriet van Vianen, Provincie Utrecht

https://foodprint-utrecht.nl