Food-Print Utrecht Region

Bijeenkomsten

28 maart 2019
16:00 - 18:30
Oranjerie de Moestuin, Utrecht

Netwerk bijeenkomst Food-Print Utrecht Region “Ondernemers en Verdienmodellen”

Op 28 maart vond de derde bijeenkomst van het netwerk Food-Print Utrecht Region plaats met als thema ‘Ondernemers en Verdienmodellen’.

Bekijk een impressie van de bijeenkomst:

Een aantal presentaties is te vinden bij de betreffende lezinggever in het programma hieronder (klik op de groene titel).

Voedsel maakt de regio! Utrecht is de regio van Gezond Stedelijk Leven. Voedsel is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Elke bijeenkomst kiezen we een onderwerp dat past bij duurzame en gezonde voedselomgeving. Dit keer was het onderwerp “Ondernemers en Verdienmodellen”. De regio Utrecht heeft de kennis en het ecosysteem voor Korte Voedselketen. Kunnen we dat uitbreiden met meer bedrijvigheid en initiatieven?

De netwerkbijeenkomst was deels inhoudelijk met inspirerende sprekers, waarna er tijdens een netwerkborrel gelegenheid was om contacten te leggen en samen een stap verder te zetten met ideeën of initiatieven. Ook koppelden we de resultaten van de vorige bijeenkomst terug.

Iedereen op het gebied van gezonde en duurzame voeding- en voedselomgeving zoals restaurants, voedselproducenten, boeren, zorgprofessionals, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, kennis-organisaties, ambtenaren en kunstenaars, was welkom!

Locatie: De Moestuin Maarschalkerweerd, Laan van Maarschalkerweerd 2, 3584 LJ Utrecht

Programma:

16.00 – 16.15 uur           Inloop en ontvangst

16-15 – 16.25 uur           Welkomstwoord Rients Schuddebeurs, Rabobank

16.20 – 16.25 uur           Doel en missie Food-Print Utrecht Region, Karen Hitters,

Gemeente Utrecht

16.25 – 17.25 uur            Sprekers:

17.25-17.30 uur              Afsluiting met call to action

17.30 – 18.30 uur           Netwerkborrel

Na deze inspirerende presentaties vond de netwerkborrel plaats waarbij er gelegenheid was om contacten te leggen, informatie en ervaringen te delen en samen een stap verder te komen met ideeën of initiatieven.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Hester Pruiksma, mobiel: 06 40931114, h.pruiksma@uu.nl

Kernteam:

Irene Mommers, Diagnose Voeding & gezondheid
Jelle van der Weijde, Economic Board Utrecht
Karen Hitters, Gemeente Utrecht
Petra Aben, Rabobank Utrecht e.o.
René Kwant, Universiteit Utrecht
Wilma Timmers, Provincie Utrecht

https://foodprint-utrecht.nl

NB: De bijeenkomsten zijn twee keer per jaar op de laatste donderdag van maart en de eerste donderdag van oktober. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 3 oktober 2019 “Voedsel in de zorg”.